TÜRKİYE, “Daha Temiz Bir Gelecek” İçin Harekete Geçti! - Gürallar

TÜRKİYE, “Daha Temiz Bir Gelecek” İçin Harekete Geçti!

<p><strong>GCA, T&Uuml;M AVRUPA&rsquo;DA SES GETİRECEK SONSUZ OKYANUS KAMPANYASINA DESTEK VERİYOR </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>G&uuml;rallar Cam Ambalaj (GCA), T&uuml;rkiye adına &ldquo;daha temiz bir gelecek&rdquo; i&ccedil;in harekete ge&ccedil;ti. Avrupa Cam Ambalaj &Uuml;reticileri Federasyonu (FEVE) ve sosyal medya ve bilgilendirme platformu Cam Dostları (Friends of Glass) &ouml;nderliğinde y&uuml;r&uuml;t&uuml;len Sonsuz Okyanus (Endless Ocean) kampanyası aktif olarak uygulanmaya devam ediyor. Camın sonsuz kez geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilir olduğunun &ouml;nemini vurgulayan G&uuml;rallar Cam Ambalaj Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Abdullah Gayret, &ldquo;Araştırmalara g&ouml;re 2050 yılında denizlerde balıktan &ccedil;ok atığın olacağı tahmin ediliyor. Her yıl denizlere 8 milyon ton atık atılıyor, bu &ccedil;ok ciddi bir rakam. Bu konuda kamuoyunun farkındalığını artıracak &ccedil;alışmalarda yer almak bizim i&ccedil;in &ouml;nem arz ediyor. &lsquo;Sonsuz Okyanus&rsquo; kampanyası kapsamında bu sene Avrupa sahillerinde 6 bin kilogram deniz &ccedil;&ouml;p&uuml; toplamak hedeflendi. Denizlerin ve okyanusların derinliklerindeki kirliliğe dikkat &ccedil;ekmek ve t&uuml;keticilerin farkındalığını arttırmak amacıyla başlatılan kampanya, 2018 yılında 300.000 m&sup2;&#39;lik plajların korunmasını da sağlayacak&rdquo; diye konuştu.</strong></p> <p>Ambalaj atığı, &uuml;r&uuml;nlerin kullanımından sonra ortaya &ccedil;ıkan ve geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lerek tekrar &uuml;retime kazandırılabilen bir malzemedir. Atıkların geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; ger&ccedil;ekleşmediği takdirde ortaya &ccedil;ıkabilecek en &ouml;nemli sorunlardan birisi de deniz ve okyanusların kirliliğidir. Ambalaj atıklarının geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lmesi hem &ccedil;evre sağlığı hem de ekonomi a&ccedil;ısından son derece &ouml;nem teşkil etmektedir. B&uuml;t&uuml;n d&uuml;nyayı ilgilendiren bu sorunu g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak hayata ge&ccedil;irilen Sonsuz Okyanus kampanyası on iki Avrupa &uuml;lkesinde eş zamanlı olarak 4 Nisan 2018 tarihinde başlatıldı. Doğa dostu, &ccedil;evreye saygılı &uuml;retimi &ouml;nemseyen ve doğayı korumak adına t&uuml;keticilerin farkındalığını artıracak projelere destek veren GCA&rsquo;nın kampanya &ccedil;alışmaları t&uuml;m hızı ile s&uuml;r&uuml;yor. Kampanya, yaz boyunca &ccedil;eşitli etkinlikler ve &ccedil;alışmalarla devam ederken, diğer yandan da toplumda &ccedil;evre bilincini aşılamayı hedefliyor.</p> <p>GCA, &uuml;yesi olduğu Avrupa Cam Ambalaj &Uuml;reticileri Federasyonu&rsquo;nun (FEVE) Cam Dostları (Friends of Glass) platformu kapsamında y&uuml;r&uuml;t&uuml;len Sonsuz Okyanus kampanyası; Fransa, Britanya, Almanya, İtalya ve İspanya&rsquo;nın yanı sıra Avusturya, İsvi&ccedil;re, Polonya, Hırvatistan, Slovakya, &Ccedil;ek Cumhuriyeti ve T&uuml;rkiye dahil olmak &uuml;zere on iki Avrupa &uuml;lkesinde aktif olarak uygulanıyor.</p> <p><strong>T&Uuml;RKİYE&rsquo;DE T&Uuml;KETİCİLERİN %80&rsquo;İ CAM AMBALAJ TERCİH EDİYOR</strong></p> <p>Deniz ve okyanus ekosisteminin tehlikeli durumuna ilişkin kamuoyunun dikkatini &ccedil;ekmek amacıyla, proje kapsamında y&uuml;r&uuml;t&uuml;len, t&uuml;ketici alışkanlıklarını &ouml;l&ccedil;en anket &ccedil;alışmaları yapıldı. Avrupa&rsquo;dan 6 bin, T&uuml;rkiye&rsquo;den 700 katılımcı sayısından daha fazla kişi ile ger&ccedil;ekleştirilen ankete g&ouml;re, t&uuml;keticilerin %78&#39;i kendi davranışlarında bazı değişiklikleri fark ediyor. Kişiler g&uuml;nl&uuml;k yaşantılarında &ccedil;evresel etkiler konusunda daha hassas davranarak s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir se&ccedil;imlere y&ouml;neldiklerini belirtiyor.</p> <p>T&uuml;rkiye&rsquo;de ankete katılanların %74&rsquo;&uuml; denizler ve okyanuslarda biriken atıklarla ilgili yapılan &ccedil;alışmaların, alışveriş esnasındaki davranışlarında, &uuml;r&uuml;n tercihlerinde etkisi olduğunu kaydediyor. T&uuml;rkiye&rsquo;de yapılan ankete g&ouml;re, t&uuml;keticilerin %80&rsquo;i ambalaj &ccedil;eşitleri arasında ilk sırada cam ambalajı tercih ederken, %72&rsquo;si ise cam ambalajının &lsquo;deniz ve okyanusların dostu&rsquo; olduğunu s&ouml;yl&uuml;yor.</p> <p><strong>GCA GENEL M&Uuml;D&Uuml;R&Uuml; ABDULLAH GAYRET: &ldquo;&Ccedil;EVRE DOSTU AMBALAJLAR DOĞAYI VE T&Uuml;M İNSANLIĞI MUTLU EDER&rdquo;</strong></p> <p>G&uuml;rallar Cam Ambalaj Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Abdullah Gayret, camın geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml; ve doğadaki &ouml;zel konumuna ilişkin ş&ouml;yle konuştu:</p> <p>&ldquo;D&uuml;nya&rsquo;nın yaklaşık d&ouml;rtte &uuml;&ccedil;&uuml;n&uuml; sular oluşturuyor. Denizlerimizin ve okyanuslarımızın hızla kirlenmesi ileride &ouml;nlenemeyecek sonu&ccedil;lara sebebiyet verebilir. Okyanusların derinliklerinde oluşan kirlilik, d&uuml;nyadaki t&uuml;m canlıları tehdit ediyor, ekosistemin dengesini bozuyor. Cam, doğada bulunan doğal malzemelerden elde edilir, ana ham maddesi kumdur ve sonsuz kez yine aynı &uuml;r&uuml;ne kalitesinden hi&ccedil;bir şey kaybetmeden geri d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilir. Denizlerde ve okyanuslarda cam atığı olsa bile, suların ekosistemine zarar verecek kimyasallar yaymaz. Bu nedenle g&uuml;nl&uuml;k hayatımızda cam kullanmak &ccedil;evremizi korumak, doğayı k&uuml;st&uuml;rmemek ve geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m hususunda &ouml;nemlidir. Sizlerden ricamız, sonsuz geri d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m potansiyeli olan cam gibi ambalaj &uuml;r&uuml;nleri kullanmanızdır. &Ccedil;evre dostu ambalajlar, doğayı ve dolayısıyla t&uuml;m insanlığı mutlu edecektir.&rdquo;</p> <p><strong>GCA&rsquo;DAN KIYI TEMİZLEME ETKİNLİĞİ</strong></p> <p>GCA, kampanyayı destelemek ve kamuoyunda farkındalığı arttırmak adına T&uuml;rkiye&#39;nin &ouml;nde gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) işbirliği ile Ağustos ayında Kıyı Temizleme etkinliğini ger&ccedil;ekleştirecek. STK&rsquo;lar &ouml;nderliğinde y&uuml;r&uuml;t&uuml;lecek olan Kıyı Temizleme etkinliği &ouml;ncesinde, GCA &ccedil;alışanlarına eğitim verilecek ve at&ouml;lye &ccedil;alışmaları yapılacak. Organizasyonun sonunda elde edilen atıkların d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;lebilir miktarları raporlanacak.</p>